stáhněte si
ebook s tipy
zdarma

jsem i na
facebooku

Plánované změny územního plánu města Brna

Brno má územní plán z roku 1994, přičemž jeho poslední aktualizace proběhla v roce 2009 a zařadila se mezi jeden z nejstarších v České republice.

Město aktuálně pracuje na novém územním plánu, který by měl vejít v platnost nejpozději do konce roku 2022.

Nový návrh územního plánu obsahuje 150 změn, které by měly přinést nové stavební pozemky pro rodinné domy nebo změnit stávající nevyužité průmyslové areály na obytné čtvrti, např. ve Slatině, Maloměřicích nebo Obřanech. Jedná se o změny, které nejsou systémové, nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a není u nich potřeba hodnocení vlivu na životní prostředí.

Součástí návrhu je i mnoho jednodušších změn, jako např. proměna zahrad na pozemky určené pro stavbu rodinných domů nebo navýšením pater domů či podlahové plochy. 

Projednávání návrhu se plánuje na podzim a jeho konečná podoba by měla být jasná v polovině příštího roku.

Zdroj: https://bit.ly/2Gf8hfw